Cultural Heritage in the European Union: Legal Perspectives and Contemporary Challenges Warsaw, 20-21 April 2017

Paola Monaco

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.