Cultural Assets Law, Reproductive Photography, Street Photography: The Eleventh Heidelberg Days of Art Law (XI. Heidelberger Kunstrechtstage: “Kulturgüterrecht, Reproduktionsfotografie, Streetphotography”) Heidelberg, 20-21 October 2017

Krzysztof Grzegorczyk

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.