EDITORIAL

Alicja Jagielska-Burduk,

Andrzej Jakubowski,

Katarzyna Zalasińska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.