Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Ryszard Nowicki

Abstrakt

Zakład Historii Sztuki i Kultury Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował w dniach 17-18 maja 2018 r. II Ogólnopolską Konferencję Naukową pod nazwą „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”.

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.