Sprawozdanie z Konferencji „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości” Politechnika Łódzka, 17-19 września 2018 roku

Aldona Chlewicka-Mączyńska

Abstrakt

W dniach 17-19 września br. odbyła się trzecia konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych (SMU).

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.