Jubileusz muzeów w Klukach i Swołowie oraz Seminarium Naukowe „Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Stan obecny – propozycje zmian 5-7 czerwca 2018 roku

Żaneta Gwardzińska-Chowaniec

Abstrakt

W dniach 5-7 czerwca 2018 r. odbyły się obchody jubileuszu 55-lecia Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i 10-lecia Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, oddziałów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wraz z towarzyszącym im Seminarium Naukowym „Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce.

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.