Warsztat badawczy organizowany przez Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO

Żaneta Gwardzińska-Chowaniec

Abstrakt

10 maja 2018 r. odbył się prowadzony w języku angielskim warsztat badawczy organizowany przez Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO/UNESCO Chair on Cultural Property Law.

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.