Wolność twórczości w granicach prawa. Opinia o monografii Mateusza Bieczyńskiego Od zakazu do wolności.

Zbigniew Makarewicz

Abstrakt

Recenzja książki Mateusza M. Bieczyńskiego " Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki" 

ISBN 978-83-65697-34-9

Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum,

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2017

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.