New Challenges to Cultural Heritage in Contexts of Crisis. Legal Dynamics in the Evolution of the International Protection of Cultural Heritage. Paris, 19-20 November 2018

Amandine Lizot

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.