Art and Alternative Dispute Resolution. Rome, 12 October 2018

Claudia S. Quiñones Vilá

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.