Art for the People? Questioning the Democratization of the Art Market TIAMSA’s Second International Conference, Vienna, 27-29 September 2018

Marius Müller

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.