European Heritage Label: Changes, Challenges & Perspectives, Kraków-Łużna, 17-19 September 2018

Marek Świdrak

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.