Digital Heritage in Cultural Conflicts (DigiCONFLICT) – A New Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change Project

Ewa Manikowska

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.