19-Development of the European Students’ Association for Cultural Heritage: the First ESACH Meeting. Girona, 7-9 June 2018

Sara Sabatini,

Jaume Puigredon Boixadera

Abstrakt

Czasopismo Open Access. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.