HEURIGHT14 Conference. European Union and Cultural Heritage: Legal and Policy Dilemmas. Trieste, 17-18 May 2018

Francesca Fiorentini,

Paola Monaco

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.