Heritage Destruction, Human Rights and International Law. Leiden, 30 April – 2 May 2018

Sophie Starrenburg

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.