Conversations on Hard Topics. 9th Annual Conference of the Lawyers’ Committee for Cultural Heritage Preservation Washington, DC, 13 April 2018

Jan Słoniewski

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.