Zapowiedź publikacji

Sortuj według

O jednego Spietzwega za dużo

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 15-24
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.001.10802

Wywiad

Z prof. Wojciechem Kowalskim rozmawia Alicja Jagielska-Burduk 

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 9-14
Data publikacji online: czerwiec 2019

Debiuty

Praktyczne zastosowanie instytucji safe haven przez dyrektorów muzeów oraz kuratorów

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 131-148
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.007.10808

Jak młody może być zabytek? 90 lat praktyki polskich służb konserwatorskich

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 149-162
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.008.10809

Artykuły

Prawne aspekty rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 25-40
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.002.10803

Aktualne problemy i zagrożenia związane z obrotem dobrami kultury na rynku sztuki w Polsce z perspektywy prawnej ochrony zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 41-68
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.003.10804

Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę z perspektywy kategorii wieku i wartości – ochrona dziedzictwa kulturowego a rynek sztuki w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 69-96
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.004.10805

Sposoby prawne zakończenia działalności muzeum

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 97-116
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.005.10806

Varia

Księga inwentarzowa księgozbioru hrabiów Skórzewskich z Lubostronia – zachowana

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 117-130
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.006.10807

Zagrożenia dziedzictwa kulturowego na świecie

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 163-170
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.009.10810

Wydarzenia

Inne

Informacja o książce Żanety Gwardzińskiej Egzekucja nadzoru konserwatorskiego

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 178-179
Data publikacji online: czerwiec 2019

Informacja o książce Eweliny Kowalskiej Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 180-181
Data publikacji online: czerwiec 2019

Informacja o książce Anny Magdaleny Kosińskiej pt. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 182-183
Data publikacji online: czerwiec 2019

Informacje: Fundacja Take Care

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 184-185
Data publikacji online: 30 grudnia 2019