Cultural Heritage in the European Union: A Critical Inquiry into Law and Policy, Andrzej Jakubowski, Kristin Hausler, and Francesca Fiorentini (eds.)

Paola Monaco

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.