Law and Memory: Towards Legal Governance of History,  Uladzislau Belavusau and Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (eds.)

Katharine Booth

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.