International Heritage Law for Communities: Exclusion and Re-Imagination, Lucas Lixinski

Editorial note

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.