The Challenges of World Heritage Recovery, Magdalena Marcinkowska and Katarzyna Zalasińska (eds.)

Editorial note

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.