The 3rd Annual Conference of the International Art Market Studies Association (TIAMSA) Lisbon, 21-23 November 2019

Adelaide Duarte

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.