Interest Group on International Law of Culture at the 15th ESIL Annual Conference Athens, 12-14 September 2019

Aliki Gkana

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.