43rd Session of World Heritage Committee Baku, 30 June-10 July 2019

Magdalena Marcinkowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.