International Art Market Studies Association (TIAMSA): Events by TIAMSA Legal Berlin, London, and New York, June-September 2019

Philipp A. Nuernberger

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.