Two International Conferences on Private Rights and Cultural Property Gdańsk, 6-7 June 2019

Żaneta Gwardzińska-Chowaniec

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.