Two International Conferences on Private Rights and Cultural Property Gdańsk, 6-7 June 2019

Żaneta Gwardzińska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.