The Role of UNIDROIT in Global Efforts to Protect Cultural Heritage

Ignacio Tirado,

Alicja Jagielska-Burduk,

Claudia S. Quiñones Vilá,

Paul Fabel

Abstrakt

Professor Ignacio Tirado, Secretary-General UNIDROIT, talks to Alicja Jagielska-Burduk, Claudia S. Quiñones Vilá, and Paul Fabel

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.