“National Treasures”: Limits on Private Property and Cross-Border Movements

Anne Laure Bandle,

Alessandro Chechi,

Marc-André Renold

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.