Informacja o książce Katarzyny Zalasińskiej Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.