VII Konferencja Naukowa z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” pt. „Metody oraz formy ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i zieleni”

Witold Górny,

Adam Kozień

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.