Z Rafałem Kameckim, współzałożycielem i prezesem Artinfo.pl, rozmawia Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt

Rafał Kamecki (ur. 1975) – ekspert rynku dzieł sztuki w Polsce. Założyciel i prezes portalu rynku sztuki Artinfo.pl. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 r. otrzymał nagrodę im. Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego za popularyzację idei kolekcjonerstwa w Polsce. Kolekcjoner dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby, fotografii.

  • O autorach

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.