Colonial Loot and Its Restitution – Current Developments and New Prospects for Law

Abstrakt
  • O autorach

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.