Editorial Note: Cultural Heritage Law Conferences in the Age of Global Pandemic – Part Two

Abstrakt
  • O autorach

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.