Artykuły

Ilość
Sortuj według

Cultural heritage law in the UNESCO Chairs’ activities. The 30th anniversary of the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme (Prawo dziedzictwa kultury w działalności Katedr UNESCO. 30. rocznica programu UNITWIN/UNESCO Chairs)

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 9-16
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.007.16397

Wydobywanie zabytków z morza w świetle Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego z 2001 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 17-40
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.004.16394

Sytuacja prawna wraku RMS Titanic

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 41-60
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.001.16391

Zagadnienie inwentarzy w muzeach i inwentaryzacji kolekcji w świetle dorobku normatywnego UNESCO

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 61-76
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.002.16392

The European Landscape Convention with respect to the cultural landscape – a Polish perspective (Europejska Konwencja Krajobrazowa wobec krajobrazu kulturowego – perspektywa polska)

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 77-94
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.008.16398

WYDARZENIA

Sprawozdanie z VII Szkoły Letniej PKN ICOMOS, Malbork, 18-20 sierpnia 2021 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 153-155
Data publikacji online: październik 2022

VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” pt. „Człowiek, samorząd i państwo wobec zagrożeń zabytków w trakcie pokoju i w czasie wojny”, Kraków, 1-2 czerwca 2022 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 156-159
Data publikacji online: październik 2022

Sprawozdanie z drugiej Międzynarodowej Tematycznej Szkoły Letniej „Art Markets: An Integrated Perspective”, Antwerpia–Bruksela, 11-15 lipca 2022 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 165-167
Data publikacji online: październik 2022

PUBLIKACJE

KOMENTARZE

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata jako narzędzie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 170-184
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.009.16814

Debiuty

O perspektywach rozwoju instalacji fotowoltaicznych na zabytkach nieruchomych

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 95-114
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.005.16395

Światowe i narodowe dziedzictwo kulturowe a reintegracja tzw. marmurów partenońskich

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 115-132
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.006.16396

ZAGROŻENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA ŚWIECIE

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2020 roku (początek pandemii COVID-19)

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 133-152
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.003.16393