Sprawozdanie z VII Szkoły Letniej PKN ICOMOS, Malbork, 18-20 sierpnia 2021 roku

Agnieszka Plata

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.