Sprawozdanie z drugiej Międzynarodowej Tematycznej Szkoły Letniej „Art Markets: An Integrated Perspective”, Antwerpia–Bruksela, 11-15 lipca 2022 roku

Ewelina Bednarz,

Olivia Rybak-Karkosz

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.