Editorial

Andrzej Jakubowski,

Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.