Colonial Loot and Its Restitution – the Role of Human Rights. Alexandra Xanthaki talks to Evelien Campfens, Surabhi Ranganathan, Andrzej Jakubowski, and Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt
  • O autorach

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.