The Protection, Ownership, and Return of Cultural Property: A Surinamese Law Perspective

Nadia Rostam

Abstrakt

This article explores the ownership of cultural objects within national and traditional customary law in Suriname, with the aim to provide a legal context to the issue of claims for the return of some of these cultural objects from the Netherlands. The discussion of the legal regime for exporting cultural objects examines the National Ordinance of 1952 on Provisions for the Preservation of Objects with Historical, Cultural, and Scientific Value; the Movement of Goods Act of 2003; and the Monuments Act of 2002, which protects immovable objects, objects of archaeological excavations, and discoveries. This is followed by a short overview of the legal regime relating to the ownership of cultural property under the Surinamese Civil Code. Next this article outlines the property law of cultural objects under customary laws of Indigenous and Tribal communities in Suriname and how these may be included in the Draft Civil Code and the Draft Legislation on Rules Concerning the Collective Land Rights of Indigenous and Tribal Peoples. The article concludes that neither the existing legal framework nor the draft legislation provide answers on dealing with cultural objects acquired in a colonial context and the possible repatriation of such objects.

Słowa kluczowe: cultural heritage, cultural objects, Indigenous peoples, Tribal peoples, colonialism
References

Algemeen Bureau voor de Statistiek, Suriname Census 2012, Vol. 1, September 2013, https://statistics-suriname.org/wp-content/uploads/2019/05/Publicatie-Census-8-Volume-1-Demografische-en-Sociale-Karakteristieken-en-Migratie.pdf [accessed: 26.08.2022].

American Convention on Human Rights, 22 November 1969, 1144 UNTS 123.

Baal Y., Verzorgingsrechten en plichten bij huwelijk en buitenhuwelijk samenleven in het Surinaams recht, Surinamisering, internationalisering en regionalisering van recht, Anton de Kom Universiteit van Suriname, Paramaribo 2008.

Besluit Negatieve Lijst 2003 [Decree Negative List for the Import and Export of Goods], 18 September 2003, S.B. 2003 no. 74.

Burgerlijk Wetboek van Suriname [Civil Code of Suriname], 28 December 1859, G.B. 1860 no. 4, amended by S.B. 2004 no. 25.

Concept Burgerlijk Wetboek van Suriname, Boek 3 [Draft Civil Code, Book 3], https://www.dna.sr/wetgeving/ontwerpwetten-bij-dna/in-behandeling/nieuw-burgerlijk-wetboek/boek-3-vermogensrecht-(burgwetboek)/ [accessed: 26.08.2022].

Grondwet van de Republiek Suriname [The Constitution of the Republic of Suriname], 30 October 1987, S.B. 1987 no. 116, amended by S.B. 1992 no. 38.

Het Surinaamsch Regeringsreglement van 1865 [The Surinamese Government Regulations of 1865], 31 May 1865, G.B. 1865 no. 55.

Inter-American Court of Human Rights, Case of the Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname, Judgment of 25 November 2015.

Inter-American Court of Human Rights, Moiwana Community v. Suriname, Judgment of 8 February 2006.

Inter-American Court of Human Rights, Saramaka People v. Suriname, Judgment of 12 August 2008.

Jurna N., Reacties uit Suriname: ‘Deze kunst hoort hier in de musea’, “NRC”, 11 October 2020.

Landsverordening houdende bepalingen tot behoud van voorwerpen welke historische, culturele en wetenschappelijke waarde hebben [National Ordinance on Provisions for the Preservation of Objects with Historical, Cultural, and Scientific Value], 7 February 1952, G.B. 1952 no. 14.

Memorie van Toelichting Concept Burgerlijk Wetboek van Suriname, Boek 3 [Draft Civil Code, Book  3],  https://www.dna.sr/wetgeving/ontwerpwetten-bij-dna/in-behandeling/nieuw-burgerlijk-wetboek/boek-3-vermogensrecht-(burgwetboek)/ [accessed: 26.08.2022].

Nationaal Archief, Chinese contractarbeiders in Suriname 1858-1874 [Chinese Contract Laborers in Suriname 1858-1874], https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/chinese-contractarbeiders-in-suriname-1858-1874 [accessed: 20.10.2022].

Nationaal Archief, Hindostanen in Suriname 1873-1916 [Indian Contract Laborers in Suriname 1873-1916], https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/hindostanen-in-suriname-1873-1916 [accessed: 20.10.2022].

Nationaal Archief, Javaanse contractarbeiders in Suriname 1890-1930 [Javanese Contract Laborers in Suriname 1890-1930], https://www.nationaalarchief.nl/onderzoe-ken/zoekhulpen/javaanse-contractarbeiders-in-suriname-1890-1930 [accessed: 20.10.2022].

Ontwerpwet houdende regels met betrekking tot collectieve rechten van de Inheemse volken en de Tribale volken [Draft Legislation on Rules Concerning the Collective Land Rights of Indigenous and Tribal Peoples], https://dna.sr/wetgeving/ontwerpwetten-bij-dna/in-behandeling/ontwerpwet-wet-collectieve-rechten-Inheemse-en-Tribale-volken-(traditionele-woon-en-leefgebieden)/ [accessed: 01.08.2022].

Pherai W., Het Constitutioneel Bestel van Suriname gedurende het Militair Bestuur 1980-1987, Utrecht University, Utrecht 2020.

Raad voor Cultuur, Advies koloniale collecties en erkenning van onrecht, Raad voor Cultuur, Den Haag 2020.

Staatsbesluit houdende publicatie van de tekst van de Grondwet in het staatsblad van de Republiek Suriname [State Decree Publishing the Text of the Constitution in the Official Gazette of the Republic of Suriname], 25 November 1975, S.B. 1975 no. 2.

The Amazon Conservation Team, Report on the Support to the Traditional Authority Structure of Indigenous Peoples and Maroons in Suriname, December 2010.

The Association of Indigenous Village Leaders in Suriname (VIDS), Baseline Report of the Situation of Indigenous Peoples in Suriname 2020, December 2020.

UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, 14 November 1970, 823 UNTS 231.

UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, 24 June 1995, 2421 UNTS 457.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2 October 2007, UN Doc. A/RES/61/295.

Wet houdende bepalingen inzake het behoud van monumenten en stads-en dorpsgezichten [Monuments Act], 5 September 2002, S.B. 2002 no. 72.

Wet houdende nieuwe regelen betreffende het internationale goederenverkeer [Movement of Goods Act], 8 July 2003, S.B. 2003 no. 58, amended by S.B. 2004 no. 121.

Wetboek van Strafrecht [Criminal Code], 14 October 1910, G.B. 1911 no. 1, last amended by S.B. 2015 no. 44.

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.