Brak opłat za publikowanie

Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne.

Wydawca nie pobiera opłaty zgłoszeniowej i opłaty za opracowanie artykułów.