Polityka dot. danych badawczych

Informacje o polityce dot. danych badawczych

Czym są dane badawcze?
Dane badawcze – dane zbierane, przetwarzane, pozyskane lub wytwarzane w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych, cyfrowe i nie cyfrowe.

Redakcja czasopisma wspiera politykę otwartego dostępu.

Zachęcamy Autorów do archiwizacji danych badawczych w otwartych repozytoriach danych badawczych:

Katalog Danych Badawczych: https://mostwiedzy.pl/pl/open-research-data/catalog
Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD: https://repod.icm.edu.pl/info/
Zenodo: https://zenodo.org/
Figshare: https://figshare.com/
Mendeley Data:https://data.mendeley.com/

Należy pamiętać, że dane badawcze powinny spełniać zasady FAIR: 1. Findable - łatwo wyszukiwalne; 2. Accessible - dostępne dla każdej zainteresowanej osoby; 3. Interoperable - interoperacyjne, możliwe do łączenia z innymi danymi; 4.Reusable - wielokrotnego użytku.

Zachęcamy Autorów do poprawnego cytowania w swoich publikacjach danych badawczych , w szczególności załączenia numeru DOI lub innego identyfikatora danych badawczych.

Katalogi danych badawczych:
Otwarte dane: https://dane.gov.pl/pl
Katalog Danych Badawczych: https://mostwiedzy.pl/pl/scientific/open-research-data/catalog
Open Science Data Cloud : https://www.opensciencedatacloud.org/

Katalogi otwartych repozytoriów danych badawczych:
Registry of Research Data Repositories: https://www.re3data.org/
OpenDOAR: https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
NIH Open Domain-Specific Data Sharing: https://www.nlm.nih.gov/NIHbmic/nih_data_sharing_repositories.html