Indeksacja w bazach danych

       CEEOL

       CEJSH

       ERIH Plus

       ICI Journals Master List 2018: 88.36

Czytelnia Czasopism Prawniczych Online prowadzonej przez Wolters Kluwer

       SCOPUS

       SCImago

 

SCImago Journal & Country Rank