Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Punkty MEiN: 2019: 20 | 2021: 40
Właściciel czasopisma:
Bachlaw Foundation. Czasopismo afiliowane na Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Opublikowano online: 2020

Interview

Sortuj według

Heritage Science – The Benefits of an Interdisciplinary Approach in Protecting Cultural Heritage (Professor Łukasz Bratasz talks to Ewa Manikowska)

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 17-24
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.008.13011

Collecting Digital Designs: Reasons, Definitions, Challenges, and Implications (Natalie Kane talks to Gil Pasternak)

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 25-32
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.009.13012

General Articles

UNESCO and the Challenge of Preserving the Digital Cultural Heritage

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 33-64
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.010.13013

Digital Heritage Surrogates, Decolonization, and International Law: Restitution, Control, and the Creation of Value as Reparations and Emancipation

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 65-86
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.011.13014

Digitization, Vulnerability, and Holocaust Collections

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 87-118
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.012.13015

Misappropriation of Indigenous Cultural Heritage – Intellectual Property Rights in the Digital Era

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 119-150
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.013.13016

“Narrative Museums” and Curators’ Rights: The Protection of a Museum Exhibition and Its Scenario under Polish Law

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 151-176
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.014.13017

What’s in a Name? Museums in the Post-Digital Age

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 177-198
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.015.13018

Democratizing Museum Practice Through Oral History, Digital Storytelling, and Collaborative Ethical Work

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 199-222
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.016.13019

Museums and the Traps of Social Media: The Case of the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 223-250
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.017.13020

Legal Commentaries

The Decision of the German Federal Court of Justice against Facebook: Opportunity to Define Digital Heritage?

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 251-260
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.018.13021

The Protection of Trademarks in the Digitization Process upon the Products’ Entry into the EU Common Customs Area: The Role of Customs Administration

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 261-278
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.019.13022

Digital Single Market. Cyber Threats and the Protection of Digital Contents: An Overview

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 279-292
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.020.13023

Varia

Soft Law in Promoting the Return of Zhaoling Two Steeds in Tang Dynasty

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 293-312
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.021.13024

The Repatriation of Human Remains in France: 20 Years of (Mal)practice

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 313-338
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.022.13025

The Human Body in the Regime of Chinese Cultural Heritage Law

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 339-354
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.023.13026

The Enhancement of Immovable Cultural Heritage by Urban Planning Law: The French Experience

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 355-376
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.024.13027

Debuts

The Digitization of Cultural Heritage under Polish Law and Policy: Challenges Presented by Copyright Law

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 377-406
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.025.13028

Events and Conferences

Terezín Declaration – Ten Years Later  7th International Conference, Prague, 18-19 June 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 407-409
Data publikacji online: 2020

Cultural Heritage Law Conferences in the Age of Global Pandemic

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 410-412
Data publikacji online: 2020

New Books

Cultural Heritage Law Books Published in 2020

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 413-420
Data publikacji online: 1 grudnia 2020

Call for Papers

The Protection of Cultural Heritage against Illicit Trade: Import Controls and Due Diligence

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 421-423
Data publikacji online: 2020