Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Fundacja na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo afiliowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Opublikowano online: grudzień 2019

Guest Editorial

Sortuj według

“National Treasures”: Limits on Private Property and Cross-Border Movements

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 12-15
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Interviews

The Meaning of Culture from a Human Rights Approach: The Mandate of the UN Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 25-34
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.011.11559

The Role of UNIDROIT in Global Efforts to Protect Cultural Heritage

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 17-24
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.010.11558

General Articles

Defining “National Treasures” in the European Union. Is the Sky Really the Limit?

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 77-94
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.014.11562

EU National Treasures and the Quest for a Definition

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 57-76
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.013.11561

Interpreting and Applying Article XX(f) of the GATT 1994: “National Treasures” in International Trade Law

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 35-56
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.012.11560

Photographs as “Cultural Property” under Italian and European Union Law: A Complex Picture

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 135-158
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.017.11565

Preventing Trafficking in Cultural Property: Import and Export Provisions as Two Sides of the Same Coin

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 95-108
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.015.11563

Tarnished Treasures: Provenance and the UK’s Waverley Criteria

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 109-134
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.016.11564

The Reform of Italian Law on Cultural Property Export and Its Implications for the “Definitional Debate”: Closing the Gap with the European Union Approach or Cosmetics? Some Systemic Considerations from a Criminal Law Perspective

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 159-186
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.018.11566

Legal Commentaries

The Export Regime for Cultural Objects under the German Cultural Property Protection Act of 2016

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 209-232
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.021.11569

A Registry for Movable Cultural Property of Significant Importance to Switzerland: Limit to the Cross-Border Movement and Right of Ownership

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 187-192
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.019.11567

UK Export Controls and National Treasures

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 193-208
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.020.11568

Varia

The Old Summer Palace and the Rhetoric of National Treasures

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 233-244
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.022.11570

Debuts

Looking Humanity in the Eye and Seeing its Loss in the Eyes of the ICC: An Evaluation of Daesh’s Destruction of Palmyra using the Gravity Assessment Made by the ICC Prosecutor in the Al Mahdi Case

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 245-266
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.023.11571

Events and Conferences

From the Past to Present: Overview of the International Focus on the Frontier Issues of Cultural Heritage Law. International Symposium,  Renmin University of China Beijing, 24-25 October 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 287-290
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

14th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Bogotá, 9-14 December 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 293-295
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

43rd Session of World Heritage Committee Baku, 30 June-10 July 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 274-276
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Biannual Conference of the Association of European Open Air Museums (AEOM) Opole, Gniezno, Biskupin, 26-30 August 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 284-286
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Interest Group on International Law of Culture at the 15th ESIL Annual Conference Athens, 12-14 September 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 281-283
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

International Art Market Studies Association (TIAMSA): Events by TIAMSA Legal Berlin, London, and New York, June-September 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 271-273
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Intersessional Meeting of the International Law Association Committee on Participation in Global Cultural Heritage Governance, Oxford, 2-3 July 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 277-280
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

The 3rd Annual Conference of the International Art Market Studies Association (TIAMSA) Lisbon, 21-23 November 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 291-292
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Two International Conferences on Private Rights and Cultural Property Gdańsk, 6-7 June 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 267-270
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Notes on New Books

Cultural Diplomacy and the Heritage of Empire: Negotiating Post-Colonial Returns, Cynthia Scott

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 306-308
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Cultural Heritage in the European Union: A Critical Inquiry into Law and Policy, Andrzej Jakubowski, Kristin Hausler, and Francesca Fiorentini (eds.)

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 314-317
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

International Heritage Law for Communities: Exclusion and Re-Imagination, Lucas Lixinski

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 302-305
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Landscape Protection in International Law, Amy Strecker

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 296-299
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Law and Memory: Towards Legal Governance of History,  Uladzislau Belavusau and Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (eds.)

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 309-313
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

The Challenges of World Heritage Recovery, Magdalena Marcinkowska and Katarzyna Zalasińska (eds.)

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 300-301
Data publikacji online: 30 grudnia 2019