Studia Etymologica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Marek Stachowski
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Studia Etymologica Cracoviensia (= SEC) – międzynarodowy rocznik poświęcony badaniom etymologicznym, założony w 1996 roku i do dziś wydawany w Krakowie przez Marka Stachowskiego (Uniwersytet Jagielloński), który pełni od początku funkcję redaktora naczelnego. Pojedynczy tom liczy ok. 200 stron. Na treść tomu składają się artykuły i recenzje, przy czym recenzji jest stosunkowo niewiele i nie w każdym tomie. "SEC" publikuje prace wyłącznie oryginalne i tylko w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Nadesłane materiały są przed opublikowaniem recenzowane przez anonimowych ekspertów. Redakcja nie stawia ograniczeń co do objętości prac – obok jedno- lub dwustronicowych przyczynków znajdują się tu również studia obejmujące ponad 70 stron.

ISSN 1427-8219
e-ISSN 2084-3836
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 4

Redaktor naczelny: Marek Stachowski
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 9 marca 2015

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The etymology of İstan­bul: making optimal use of the evidence 

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 4, s. 221-245
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.015.2801

 Contribution étymologique du Diccionario de Ame­ri­ca­nis­mos (2010)

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 4, s. 247-255
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.016.2802

Some observations on the putative dual reflexes of PIE *CRHC in Greek and Armenian, Francis’ law and Greek αὐχήν ‘neck, etc.’

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 4, s. 257-272
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.017.2803

Two properties of PIE *h3

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 4, s. 273-284
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.018.2804

Zur Rekonstruktion des Proto-Nostratischen oder: wie man eine anti-omnicomparatistische Kampfschrift verfaßt

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 4, s. 285-295
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.019.2805

Randnotizen zu türkisch ker(g)äk ‘nötig’

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 4, s. 297-299
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.020.2806