Ein mögliches keltisches Lehnwort im Slavischen

Bohumil Vykypěl

Abstrakt

A possible Celtic loanword in Slavic
The author discusses the possibility to explain Slavic *voldyka as a Celtic loanword.

Słowa kluczowe: etymology, diachrony, language contact, areal linguistics, linguistic history

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.