Ein neues Wörterbuch der türkischen Lehnwörter in Balkan- und Karpatensprachen und ukrainisch bánuš ‘Maisbrei’

Marek Stachowski

Abstrakt
Słowa kluczowe: etymology, diachrony, language contact, areal linguistics, linguistic history

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.