Lista recenzentów współpracujących

José Andrés Alonso de la Fuente (Vitoria-Gasteiz)
Árpád Berta (Szeged)
Anna Bochnakowa (Kraków)
Uwe Bläsing (Leiden)
Piotr Gąsiorowski (Poznań)
Bernd Gliwa (Sargeliai)
Eugen Helimski (Moskva)
Michael Knüppel (Göttingen)
Aleksandar Loma (Beograd)
Kinga Maciuszak (Kraków)
Daniel Petit (Paris)
Ralf-Peter Ritter (Frankfurt am Main)
Kenneth Shields Jr. (Millersville)
Jerzy Sławomirski (Barcelona)
Viktor V. Levickij (Chernivtsi)
Jadwiga Waniakowa (Kraków)
Robert Woodhouse (Brisbane)
Andrzej Zaborski (Kraków)
András Zoltán (Budapest)