Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Michał Marciak
Opublikowano online: 2019

Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

Sortuj według

A Present Past: Representations of Polish-Jewish Coexistence in Word and Image

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 1-8
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.001.11228

Polish Language in Jewish Daily Life: The Press and Popular Literature in the 1930s

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 9-30
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.002.11229

Żyd patrzy na chłopa… Wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie. Kilka przykładów z literatury jidysz

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 31-48
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.003.11230

Copper and Its Meanderings: Perspectives on Jewish Metaloplastics in a Polish Context

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 49-79
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.004.11231

Post-Holocaust Subjective Memories of the Eastern Carpathians Ethnic Diversity

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 81-106
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.005.11232

Metamorfoza antysemity. "Ulica Graniczna" Aleksandra Forda

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 107-142
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.006.11233

Artykuły recenzyjne

Najnowsze studia polskojęzyczne nad prasą żydowską na ziemiach polskich. Przegląd badań

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 143-154
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.007.11234

Antisemitism in the Polish Lands

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 155-164
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.008.11235

Recenzje

Agnieszka Jagodzińska, „Duszozbawcy”? Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Austeria, Kraków–Budapeszt 2017, ss. 520.

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 165-169
Data publikacji online: 15 października 2019

Joanna Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Instytut Historii PAN, wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 353.

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 169-174
Data publikacji online: 15 października 2019

Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2016, ss. 278.

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 174-179
Data publikacji online: 15 października 2019

Eddy Portnoy, Bad Rabbi: And Other Strange but True Stories from the Yiddish Press, Stanford University Press, Stanford 2017, ss. 265.

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 179-183
Data publikacji online: 15 października 2019

Anda Eker. Miłość stracona, red. Maria Antosik-Piela, Eugenia Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 309.

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 184-187
Data publikacji online: 15 października 2019

Shaul Magid, Hasidism Incarnate: Hasidism, Christianity, and the Construction of Modern Judaism, Stanford University Press, Stanford 2015, 271 pp.

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 187-190
Data publikacji online: 15 października 2019