Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), Privacy and the Private in Early Modern Jewish Life

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Ruta
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Opublikowano online: 2023

PRIVACY AND THE PRIVATE IN EARLY MODERN JEWISH LIFE

Sortuj według

Privacy in Jewish Sources

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 279-295
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.013.18939

The Education of Children and Youth in the Seventeenth Century Amsterdam’s Western Sephardi Community

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 297-338
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.014.18940

To, co publiczne, i to, co prywatne, w egodokumentach amsterdamskich Żydów (ok. 1680–1830)

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 339-374
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.015.18941

“There are no secrets here”: Sex and Scandal in the Streets of Curaçao

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 375-400
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.016.18942

Privacy, Literacy, and Gender in Early Modern Jewish Letters from Prague (1619)

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 401-433
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.017.18943

ARTYKUŁY

Socjotopografia osadnictwa żydowskiego w Warszawie w drugiej połowie XVIII wieku

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 435-457
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.018.18944

Artykuły recenzyjne

Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej – prezentacja syntetyczna

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 459-472
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.019.18945

Instytucje

Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego otrzymało imię Filipa Friedmana

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 473-484
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.020.18946

Nagrody

Recenzje

Ewa Koźmińska-Frejlak, Po Zagładzie. Praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944/45–1950), Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2022, ss. 565.

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 495-498
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.025.18951

In Memoriam

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (5 stycznia 1953 – 30 lipca 2023)

Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), s. 499-501
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.026.18952