Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), Numer Jubileuszowy – Przez wieki, dekady i lata

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Ruta
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Na jubileusz 25-lecia czasopisma „Studia Judaica. Półrocznik” (numery 1–50/1998–2022)

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 203-213
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.008.17178

Hebrajski średniowieczny (?) epigraf z Chełma

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 215-234
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.009.17179

Żydowskie osadnictwo wiejskie w świetle ankiety włościańskiej 1814 roku: postrzeganie Żydów a rzeczywistość społeczno-gospodarcza na początku XIX wieku

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 235-268
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.010.17180

Od Za grzechy do Bezdomnych. Aleksander Marten (1898–1942?), artysta żydowskiej i polskiej kinematografii dźwiękowej

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 269-290
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.011.17181

Operacja Wyjazd z Polski: Katriel Katz i jego dyplomatyczna misja w Polsce (1956–1958)

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 291-307
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.012.17182

Źródła

Przekład fragmentu Bowo-buch z XX-wiecznej adaptacji Mojszego Knaphejsa. Od weneckiego Buovo d’Antona do Bowo-buch w wydaniu z serii „Musterwerk”

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 309-333
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.013.17183

Sprawozdania

„Wir träumten von nichts als Aufklärung“: Moses Mendelssohn – Ausstellung, wystawa czasowa, Muzeum Żydowskie w Berlinie, 14 kwietnia – 11 września 2022

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 335–342
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.015.17482

Recenzje

Sources on Jewish Self-Government in the Polish Lands from Its Inception to the Present, red. François Guesnet, Jerzy Tomaszewski, Brill, Leiden–Boston 2022, ss. XXXI + 694.

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 343-348
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.016.17483

Mojżesz Wasercug (ok. 1760–1832) i jego pamiętnik, wstęp i oprac. Anna Michałowska-Mycielska, tłum. Aleksandra Czarnecka, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2022, ss. 118, XXI, il. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla (Źródła do Dziejów Żydów Polskich, t. 3).

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 349-353
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.017.17484

Richard I. Cohen, Mirjam Rajner, Samuel Hirszenberg, 1865–1908: A Polish Jewish Artist in Turmoil, Littman Library of Jewish Civilization, London 2022, ss. 360.

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 354-360
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.018.17485

Joanna Beata Michlic, Piętno Zagłady. Wojenna i powojenna historia oraz pamięć żydowskich dzieci ocalałych w Polsce, tłum. z jęz. ang. Adam Musiał, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2020, ss. 275, [1], tabl. 16, il.

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 361-369
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.019.17486

Audrey Kichelewski, Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie, tłum. z jęz. franc. Katarzyna Marczewska, Natalia Krasicka, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2021, ss. 394, [2].

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 370-375
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.020.17487

Bibliografia

Bibliografia zawartości czasopisma „Studia Judaica. Półrocznik” za lata 1998–2022 (numery 1–50)

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 377-442
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.014.17184