Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MEiN: 2019: 20 | 02.2021: 40 | 12.2021: 70
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Trzeba by się w nią wsłuchiwać innym uchem, nadstawiać je na inny sens, tkający się bez ustanku…” – czyli kobiecy trop w polskich studiach żydowskich

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 1-16
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.001.14603

Kobiece micwot – rola i pozycja kobiety w świetle religijnego prawa żydowskiego

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 17-39
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.002.14604

Słowo i obraz – teksty i związane z nimi motywy ikoniczne na nagrobkach kobiet na cmentarzach żydowskich na historycznych obszarach Rzeczypospolitej

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 41-97
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.003.14605

Modlitewniki dla Żydówek w języku polskim, ich autorzy i użytkowniczki. Casus Żydów warszawskich połowy XIX wieku

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 99-121
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.004.14606

Genderowy wymiar jidyszowej literatury masowej w twórczości Szomera

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 123-151
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.005.14607

Między kamuflażem a stereotypem. Postać Żydówki w dramacie Gabrieli Zapolskiej Nerwowa awantura

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 153-173
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.006.14608

Artystki i miłośniczki sztuki – kobiety w żydowskim życiu artystycznym międzywojennej Warszawy. W kręgu Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 175-211
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.007.14609

Między wzorcem a rzeczywistością. Socjalizacja żydowskich dziewcząt w polskojęzycznych pisemkach dla dzieci 1925–1930

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 213-241
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.008.14610

Obraz Żydówek na froncie wschodnim II wojny światowej we współczesnych rosyjskojęzycznych mediach żydowskich. Na przykładzie wydania internetowego amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 243-264
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.009.14611

Recenzje

Natan M. Meir, Stepchildren of the Shtetl: The Destitute, Disabled, and Mad of Jewish Eastern Europe, 1800–1939, Stanford University Press, Stanford 2020, ss. 360.

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 265-270
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.010.14612

Marian Turski – pamięć przeciwko upokorzeniu i obojętności

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 271-275
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.011.14613