Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MEiN: 2019: 20 | 02.2021: 40 | 12.2021: 70
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Opublikowano online: 2021

KOBIETA ŻYDOWSKA – NOWE BADANIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE. Część 2

Sortuj według

Działalność dobroczynna kobiet w gminach żydowskich w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 277–293
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.012.15067

Żydówki nauczycielkami religii w Galicji do 1914 roku

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 295–312
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.013.15068

Obraz kobiety wykorzenionej w prozie nowohebrajskiej na przykładzie opowiadań Icchaka Dowa Berkowicza

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 313–341
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.014.15069

Żydowskie aktorki z Polski w rolach szekspirowskich w teatrze jidysz

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 343–375
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.015.15070

Między filarami opieki społecznej, pracy na polu kultury, upolitycznienia i feminizmu. Syjonistyczne „Koło Kobiet Żydowskich” we Lwowie (1908–1939)

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 377–405
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.016.15071

Malarki, rzeźbiarki i graficzki z krakowskiego Zrzeszenia Żydowskich Artystów (1931–1939)

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 407–435
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.017.15072

Zagłada i odrodzenie w twórczości ocalonej – łódzkiej malarki Sary Gliksman-Fajtlowicz (1909–2005)

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 437–471
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.018.15073

„Parlamenty matek i sióstr”. Żydowska Żeńska Służba Społeczna w getcie warszawskim

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 473–489
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.019.15074

Portrety podwójne, 1939–1956. Wspomnienia polskich Żydówek z sowieckiej Rosji

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 491–533
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.020.15075

Recenzje

Natalia Aleksiun, Conscious History: Polish Jewish Historians before the Holocaust, Littman, London 2021, ss. 342.

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 535–542
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.021.15076